Gurdjieff Studies

 

G.I. Gurdżijew | Praca | Gurdjieff Studies | Pierwszy krok

Zalecana lektura | Kontakt | Gurdżijew - człowiek i literatura

„Przygotowaniem człowieka jest to, co on wie. Jeśli człowiek wie, jak przyrządzić dobrą kawę albo jak dobrze zrobić buty, wtedy już można z nim rozmawiać. Kłopot polega na tym, że nikt niczego nie zna dobrze. Wszystko się wie byle jak, powierzchownie.”

G.I. Gurdżijew

 

G.I. Gurdżijew