Gurdjieff Studies

 

G.I. Gurdżijew | Praca | Gurdjieff Studies | Pierwszy krok

Zalecana lektura | Kontakt | Gurdżijew - człowiek i literatura

 

G.I. Gurdżijew

Pod koniec XIX wieku G.I. Gurdżijew (1866-1949) wraz z towarzyszącymi mu osobami, wśród których byli naukowcy, muzycy, artyści i archeolodzy, utworzył grupę Poszukiwaczy Prawdy. Spędzili oni długie lata badając odległe części świata, prowadzeni wspólnie dzielonym pytaniem o sens i cel życia na Ziemi, a w szczególności życia człowieka - stopniowo łącząc fragmenty starożytnej wiedzy o człowieku oraz jego możliwości ewolucji. Po przybyciu do Moskwy w 1912 roku Gurdżijew przyciągnął grupę uczniów, włączając P.D. Uspieńskiego i rozpoczął przekazywanie nieznanego nauczania. W czasie rewolucji, kiedy warunki zewnętrzne uległy drastycznemu pogorszeniu, Gurdżijew wraz z żoną Polką, Julią Ostrowską (1889-1926), oraz liczną grupą uczniów opuścił Rosję, by ostatecznie założyć Instytut Harmonijnego Rozwoju Człowieka, położony w Fontainebleau-Avon niedaleko Paryża.

„Wydaje mi się rzeczą fundamentalną, by pamiętać, że Gurdżijew był człowiekiem pasji. Był nieomal jak wulkan.”

Jerzy Grotowski

Praca