Gurdjieff Studies

 

G.I. Gurdżijew | Praca | Gurdjieff Studies | Pierwszy krok

Zalecana lektura | Kontakt | Gurdżijew - człowiek i literatura

 

Praca

 

Rozejrzyj się w zatłoczonej kawiarni, czy pociągu metra i spróbuj spojrzeć na ludzi w obiektywny sposób. Za wyjątkiem kilku osób wszyscy są zatopieni w rozmowie albo marzeniach. A czy my się od nich różnimy? Gurdżijew wzywa nas do przebudzenia. Jego nauczanie nie jest systemem religijnym, czy filozoficznym, lecz praktyczną „drogą w życiu” – drogą zaangażowania się w pracę nad sobą w kierunku kultywowania bycia i poznania siebie nie poprzez odrzucenie, czy wyrzeczenie się świata, ale poprzez relacje z ludźmi oraz warunkami zewnętrznymi.

 

Idee kosmologiczne i psychologiczne stanowiące punkt ciężkości Pracy nie są przeznaczone do przyswojenia jedynie drogą intelektu. Spuścizna gurdżijewowska obejmuje obszerną kolekcję głęboko poruszającej muzyki skomponowanej przez jego ucznia Thomasa de Hartmanna (1886-1956); unikalny system Ruchów oraz Świętych Tańców, całkowicie różniący się od tego, co było przedstawione wcześniej na Wschodzie i Zachodzie; potraktowanie zajęć praktycznych - takich jak ogrodnictwo, czy sztuka i rzemiosło - jako środka prowadzącego do samopoznania; a przede wszystkim możliwość uczestnictwa w cotygodniowych spotkaniach, na których - w warunkach uwagi wyższego poziomu - coś może zostać przekazane poprzez szczerą wymianę spostrzeżeń z tymi, którzy przyszli przed nami.

 

„ (...) jedyną prawdziwą satysfakcję w życiu może dać człowiekowi praca wykonywana nie z przymusu, ale świadomie i właśnie to odróżnia go od karabachskiego osła, który pracuje naokrągło dniami i nocami.”

G.I. Gurdżijew

 

Gurdjieff Studies