Gurdjieff Studies

 

G.I. Gurdżijew | Praca | Gurdjieff Studies | Pierwszy krok

Zalecana lektura | Kontakt | Gurdżijew - człowiek i literatura

 

Gurdjieff Studies

 

Gurdjieff Studies zostało założone przez osoby będące uczniami wywodzącymi się w prostej linii od Grupy. Ma siedzibę w Londynie, a jej obecni i byli członkowie mieszkają między innymi w Walii, Włoszech, Rumunii, Polsce i Nowej Zelandii. W związku z tym, że mamy silne więzy z Polską i Rumunią, staramy się podtrzymywać rosnące zainteresowanie ideami Gurdżijewa w krajach Europy Wschodniej, gdzie możliwość dostępu do nich pojawiła się dopiero w ostatnich latach.

„Przygotowaniem człowieka jest to, co on wie. Jeśli człowiek wie, jak przyrządzić dobrą kawę albo jak dobrze zrobić buty, wtedy już można z nim rozmawiać. Kłopot polega na tym, że nikt niczego nie zna dobrze. Wszystko się wie byle jak, powierzchownie.”

G.I. Gurdżijew

 

Pierwszy krok