Gurdjieff Studies

 

G.I. Gurdżijew | Praca | Gurdjieff Studies | Pierwszy krok

Zalecana lektura | Kontakt | Gurdżijew - człowiek i literatura

 

Pierwszy krok

 

Więcej informacji o Gurdżijewie można uzyskać pod następującym adresem:

 

Gurdżijew - człowiek i literatura

www.gurdjieff.org.uk

www.gurdjieff-bibliography.com

 

Oprócz studiowania nauk Gurdżijewa zajmujemy się periodycznie projektami i animacją zajęć z dziedziny kultury i sztuki, o których więcej można się dowiedzieć na stronie:

 

www.octavearts.org.uk

 

„Zmiana jakości nie pojawia się przez przypadek. Zmiana jakości bycia jest rezultatem dokładnie określonego procesu. Tę właśnie wiedzę, pozwalającą przekroczyć przepaść dzielącą naukę od ludzi, Gurdżijew z wielkim przekonaniem starał się przekazać współczesnemu człowiekowi.”

Peter Brook

 

Zalecana lektura