Gurdjieff Studies

 

G.I. Gurdżijew | Praca | Gurdjieff Studies | Pierwszy krok

Zalecana lektura | Kontakt | Gurdżijew - człowiek i literatura

 

Zalecana lektura:


G.I. Gurdżijew

„All and Everything - Beelzebub's Tales to his Grandson.”
„Spotkania z wybitnymi ludźmi.” (ang. „Meetings with Remarkable Men”)
„Views from the Real World.”

P.D. Uspieński
„Fragmenty nieznanego nauczania.
W poszukiwaniu cudownego.”

(ang. „In Search of the Miraculous.Fragments of an Unknown Teaching.”)

Thomas i Olga de Hartmann
„Our Life with Mr. Gurdjieff.”

Tcheslaw Tchekhovitch

„Gurdjieff: A Master in Life.”


James Moore
„Gurdjieff: a Biography.”

Kontakt