Gurdjieff Studies

Bucureşti

 

Cine a fost George Ivanovich Gurdjieff? | Câteva cuvinte despre învăţătura sa

Cine suntem noi? | Bibliografie în limba română | Bibliografie în limba engleză

Omul şi literatura

 

Câteva cuvinte despre învăţătura sa

Fără să fie o religie sau o filosofie, învăţătura lui Gurdjieff este o cale practică în viaţă”, un mod de a te angaja în lucrul cu tine însuţi pentru cultivarea fiinţei şi pentru cunoaşterea de sine.

 

Ideile cosmologice şi psihologice care sunt miezul Lucrului” nu sunt numai pentru înţelegere intelectuală. Moştenirea lăsată de Gurdjieff cuprinde o culegere de muzică puternic evocativă, compusă împreună cu elevul său Thomas de Hartmann (1886 – 1956); un sistem unic de mişcări şi dansuri sacre care nu se aseamănă cu nimic văzut înainte în est sau vest; o abordare a activităţilor practice – cum ar fi grădinăritul sau arta şi meşteşugurile – ca mijloc pentru studiul de sine; şi peste toate, ocazia de a participa la întâlnirile de grup la care, într-o atmosferă de atenţie rafinată şi printr-un schimb sincer cu cei care au venit în lucru înaintea noastră, ceva poate fi transmis.

 

Dincolo de limitele convenţiilor sociale, ale opiniilor la modă” sau ale graniţelor naţionale, învăţătura lui Gurdjieff cheamă nemijlocit interiorul bărbatului si al femeii cu eternele, fundamentalele întrebări ale fiinţei umane: Cine sunt eu?” şi De ce sunt aici?” 

 

„Nu trebuie să mă credeţi.

Nu vă cer să credeţi nimic din ceea ce nu puteţi verifica pentru voi înşivă..

Dacă nu aveţi o minte critică, vizita voastră aici este inutilă.”

G.I. Gurdjieff

 

Cine suntem noi?